Home » Tag Archives: bác hồ có bao nhiêu tên gọi và bút danh

bác hồ có bao nhiêu tên gọi và bút danh

Fado.vn

Bác hồ có tất cả bao nhiêu tên gọi bí danh?

Nhiều người thắc mắc rằng bác hồ có tất cả bao nhiêu tên gọi bí danh? bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này Xem thêm: mua bút cảm ứng điện dung dành cho máy tính bảng ở đâu Bác hồ có tất cả bao nhiêu tên gọi bí danh? Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Người qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30 nước, làm hàng chục nghề khác nhau. Trong điều kiện hoạt động cách mạng bí mật, Người phải thay đổi họ tên rất nhiều lần. Mọi khó khăn, gian khổ, nguy ... Đọc thêm »

Fado.vn

Bác hồ có tất cả bao nhiêu tên gọi bí danh?

Nhiều người thắc mắc rằng bác hồ có tất cả bao nhiêu tên gọi bí danh? bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này Xem thêm: mua bút cảm ứng điện dung dành cho máy tính bảng ở đâu Bác hồ có tất cả bao nhiêu tên gọi bí danh? Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Người qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30 nước, làm hàng chục nghề khác nhau. Trong điều kiện hoạt động cách mạng bí mật, Người phải thay đổi họ tên rất nhiều lần. Mọi khó khăn, gian khổ, nguy ... Đọc thêm »