Home » Tag Archives: cá sấu hoa cà

cá sấu hoa cà

Fado.vn

Cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? sống ở đâu?

cá sấu nước mặn thuộc lớp nào sống ở đâu

Nhiều người thắc mắc cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? sống ở đâu? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này Có thể bạn cần: cá nóc sống ở đâu có độc không Cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? sống ở đâu?  Cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? Cá sấu là một bộ thuộc lớp Mặt thằn lằn hay theo các phân loại truyền thống thì thuộc lớp Bò sát(Reptilia), xuất hiện từ khoảng 84 triệu năm trước, vào cuối kỷ Phấn trắng. Bộ này là họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của các loài chim, do hai nhóm là các thành viên duy nhất còn sống sót đã biết của nhóm Archosauria. Các thành viên ... Đọc thêm »

Fado.vn

Cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? sống ở đâu?

cá sấu nước mặn thuộc lớp nào sống ở đâu

Nhiều người thắc mắc cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? sống ở đâu? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này Có thể bạn cần: cá nóc sống ở đâu có độc không Cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? sống ở đâu?  Cá sấu nước mặn thuộc lớp nào? Cá sấu là một bộ thuộc lớp Mặt thằn lằn hay theo các phân loại truyền thống thì thuộc lớp Bò sát(Reptilia), xuất hiện từ khoảng 84 triệu năm trước, vào cuối kỷ Phấn trắng. Bộ này là họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của các loài chim, do hai nhóm là các thành viên duy nhất còn sống sót đã biết của nhóm Archosauria. Các thành viên ... Đọc thêm »