Home » Tag Archives: mô hình trồng cây lá giang

mô hình trồng cây lá giang

Fado.vn

Cách trồng và chăm sóc cây lá giang là gì? bán ở đâu?

Nhiều người thắc mắc cách trồng và chăm sóc cây lá giang là gì? bán ở đâu? bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này Xem thêm: hoa phong lan là gì có ý nghĩa gì Cách trồng và chăm sóc cây lá giang là gì? bán ở đâu? 1. Hướng dẫn cắt hom và xử lý hom giâm – Dùng dao hoặc kéo sắc để cắt hom, tránh làm sây sát hom. Hom được lấy là loại hom bánh tẻ, chiều dài hom từ 15-20cm; mỗi hom mang ít nhất 3 mắt lá; các lá tồn tại trên hom được cắt đi chỉ còn khoảng 1/3 diện tích lá. – Hom dây lá giang cắt đến đâu ... Đọc thêm »

Fado.vn

Cách trồng và chăm sóc cây lá giang là gì? bán ở đâu?

Nhiều người thắc mắc cách trồng và chăm sóc cây lá giang là gì? bán ở đâu? bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này Xem thêm: hoa phong lan là gì có ý nghĩa gì Cách trồng và chăm sóc cây lá giang là gì? bán ở đâu? 1. Hướng dẫn cắt hom và xử lý hom giâm – Dùng dao hoặc kéo sắc để cắt hom, tránh làm sây sát hom. Hom được lấy là loại hom bánh tẻ, chiều dài hom từ 15-20cm; mỗi hom mang ít nhất 3 mắt lá; các lá tồn tại trên hom được cắt đi chỉ còn khoảng 1/3 diện tích lá. – Hom dây lá giang cắt đến đâu ... Đọc thêm »